Reflektujuće trake za obeležavanje vozila


 

Reflektujuće folije Serije 983 i 987 namenjene su za montažu na bočnu

i zadnju ivicu vozila u skladu sa propisom UN/ECE 104.

OBAVEZNE su po novom Praviliniku o podeli motornih i priključnih vozila.

 

 

Kada počinje da se primenjuje? 

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila

i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, na osnovu Člana 65.

biće obavezno obeležavanje kontura vozila, dugih i teških vozila kao i sporih vozila.

 

reflekt31

 

Koja sve vozila mogu biti označena? 

Reflektivne trake za označavanje kontura vozila mogu biti ugrađene na vozila vrsta

M, N, O, T i K1 osim na vozila vrste M1 i O1.

 

 

Za koja vozila je obavezno? 

Vozila preko 2,1 m širine i 6,0 m dužine u sledećim kategorijama vozila:

 • N2- srednje teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu
 • masu koja prelazi 3,5 t, ali koja ne prelazi 12 t.
 • N3- teško teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu masu
 • koja prelazi 12 t.
 • O3- srednje priključno vozilo, jeste priključno vozilo čije statičko vertikalno
 • opterećenje preneto na horizontalnu podlogu preko svojih osovina,
 • kada je povezano na vučno vozilo i opterećeno do deklarisane nosivosti,
 • prelazi 3,5 t ali ne prelazi 10 t.
 • O4- veliko priključno vozilo, jeste priključno vozilo čije statičko vertikalno
 • opterećenje preneto na horizontalnu podlogu preko svojih osovina,
 •  kada je povezano na vučno vozilo i opterećeno do deklarisane nosivosti,
 •  prelazi 10 t.

 

Zašto konturno obeležavanje? 

Jednostavno da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i spasu životi.  Istraživanja su

pokazala da obeležavanje kontura vozila retro-reflektujućim  trakama, značajno

smanjuje broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju duga i teška vozila;

dovodi do povećanja nivoa bezbednosti  transportnih preduzeća i drugih učesnika

u saobraćaju. Smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda znači smanjenje sredstava

potrebnih za popravku vozila.Smanjenje broja nezgoda takođe poboljšava sliku

o transportnom preduzeću i stvara bolju reputaciju preduzeća

 

reflekt21

 

Koji materijali su dozvoljeni? 

Bez E oznake , proizvod nije u skladu sa regulativom.

Klasa materijala C pruža retrorefleksiju od 300 – 450 cd/lx.m2.

Homologaciju odobrenu regulativom ECE 104 imaju samo retroreflektujuće trake

sa E oznakom.

Ovaj simbol je dokaz da je proizvod atestiran od strane nezavisnog

i ovlašćenog centra i ispunjava sve zahteve ECE 104.

 

Varijante ugradnje :

 • 3M DIAMOND GRADE™ SERIES 983 (traka za krutu podlogu)

 

 

Otporna je na razne atmosferske uslove i u skladu je sa Aneksom UN ECE 104 

(klimatska, fotometrijska i kolorimetrijska stabilnost, otpornost na koroziju,

benzin, grejanje, čišćenje i vodeni pritisak). Visoke perfomanse u svim uslovima,

visoka vidljivost čak i u najnepovoljnijim klimatskim uslovima u toku noći i zore.

 Jednostavno se ugrađuje. Retro-refleksija je nezavisna od orjentacije

(horizontalno/vertikalno).

 

 3M-1

 

 • 3M DIAMOND GRADE™ SERIES 987 (traka za tovarne prostore sa ceradom)

 

 

Traka se sastoji iz segmenata, koji su slični sa prethodnom serijom traka. 

Specijalni lepak obezbeđuje odličnu trajnost i stabilnost boja u svim klimatskim

uslovima. U skladu je sa ECE 104 regulativom. Lako otvaranje i zatvaranje cerade

tovarnog prostora. Posebna segmentacija omogućava normalno otvaranje i zatvaranje

cerade bez pucanja ili lomljenja segmenata. Održavanje traka je jednostavno,

svaki segment se može zameniti.

 

 primer3

 

Preporuke za pranje i održavanje vozila obeleženog retro-reflektujućim oznakama

 • Ne smeju se koristiti kisela sredstva za poliranje pošto traka pri produženoj izloženosti ovim sredstvima postaje zamućena što dovodi do pada retrorefleksije
 • Traka se ne sme tretirati abrazivnim sredstvima ili oštrim četkama
 • Prilikom pranja maksimalni pritisak vode ne sme biti veći od 80 bar
 • Prilikom pranja maksimalna temperatura vode ne sme biti veća od 60 °C  
 • Mlaznica za prskanje vozila sme biti pod uglom od 45° do 90° u odnosu na površinu vozila. Oštriji uglovi (manji od 45°) mogu oštetiti traku u smislu odlepljivanja ili cepanja
 • Minimalno rastojanje mlaznice za prskanje vode je 30 cm od trake.
 • U slučaju manjeg rastojanja takođe može doći do oštećenja trake bez obzira na pravilno podešen pritisak,  temperaturu i ugao prskanja

bigtruck 3m

Podaci o kompaniji

GAJ d.o.o. Kraljevo
Karadjordjeva 11a
36000 Kraljevo
Tel. 036/311-141
Tel/Fax 036/332-605
Mob. 060/425-48-63
Email Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Follow us

gal amblem

Pokreće (c) 2010-2024. - GAJ d.o.o. Kraljevo